TESTIMONIALS

Abhiroop Gupta

Priya Lakar

Vishesh Verma

Sagnik Dey

Purva Jalan

Ishan Mazumdar

Smriti Singh

Nirmalya Ghosh

Ruchi Purohit

Pranamit Sen

Sruti Kesari

Soumyadip Chakraborty

Vishwajit Mishra

Prannoy Ray

George Banerjee

Pooja Saha

Anurag Ghosh

Rahul Chokhani

Sneha Kundu

Manami Talukder

Utpal Kant

Souvik De

Swarnendu Chowdhury

Kishalay Bose

Yashh Tibrewal

Aritro Sarkar

Rahul Kaushik

Prasenjit Bhuiya

Yatin Paliwal

Ishita Basu

Pushkar Pandey

Ratan Dubey

Rajarshi Sarkar

Deepak Pandey

Rahul Basu

Arka Dutta

Sreedipto Bhattacharya

Shruti Saraogi

Avishek Dutta

Subhadip Das

Navin Agarwal

Naved Alam

Krishna Dhanuka

Nitin Chandak

Supratim Gupta

Vanshraj Roy

Trina Chowdhury

Rakesh Mohan Mohapatra

Subhankar Sarkar

Rahul Das

CAT_edited.png
  • Facebook Social Icon

©2017 BY BREAKSPACE